Conor åpner YouTube kanal

Etter at Covid-19 satte begrensninger for hvordan vi får besøkt og informert kunder om våre produkter bestemte vi oss for å åpne en egen YouTube kanal.

Kanalen skal bringe dere informasjoner om både Conor Skandinavia og ikke minst om våre produkter.

Bruk denne kanalen til å lære deg produkter eller benytt den ovenfor kunder som informasjon og beskrivelse av produkter.

Vi vil legge ut videoer på kanalen med både nyheter og annen relevant informasjon.